Silver nitrate is known to be caustic to skin, while silver itself can cause a permanent bluish discoloration on skin (Sources: m; and Colloidal Silver: a literature review: Medical Uses, toxicology, and Manufacture, 2nd Edition, Clear Springs Press, llc, john Hill).

la prairie rare platinum cellular cream at this price. And the fact that they chose jar packaging is just maddening, so any beneficial ingredients wont remain stable. Even if you were undeterred by cost and overinflated claims, this product would still not be recommended because it contains silver oxide. Silver oxide is a germicide composed of silver nitrate and an alkaline hydroxide (a metallic compound bound to a metal atom).

We're tempted to stop here because this doesnt really deserve a second secret more of our time, and definitely not yours, but just in case someone really wants to understand what kind of formulation this price tag has affixed to it we'll finish. First, the amount of platinum powder is a mere dusting. However, even in greater amounts, platinum (despite its use in making exquisite jewelry) has no special anti-aging or any benefit for skin whatsoever. La prairie simply chose to use it because they were banking that moedervlek platinums jewelry reputation for being prized and expensive would transfer to skin care, thus allowing them to set an extremely high price for what, in many ways, couldnt be a more basic, ordinary. The only possible association of platinum with skin is how it functions in some chemotherapy medications. Its included in these medications for its cytotoxic (i.e., it kills cells) capabilities when combined with other substances, but that has nothing to do with topical application or with restoring youth (Source: journal of Clinical Oncology, august 2007, pages 32663273). That is, it has to do with killing rapidly growing cells to restore equilibrium and to shrink tumors. In all honesty, youd be better off buying a platinum ring and rubbing that on skin than using this product. The platinum wont be helpful but at least youll have a beautiful piece of jewelry to wear as compensation! The amount of mica in this moisturizer is enough to cast a shimmering glow on skin, but that effect is strictly cosmetic and has nothing to do with smart crystals.

la prairie rare platinum cellular cream

Whitepuppywhite: la, prairie, cellular cream, platinum rare review


Brand new: lowest price.99.99 Shipping, get it by Thu, may 3 - tue, may 8 from Edison, new Jersey. This is sample size bottle, the item is new in the box never been opened or tested. Read full description, see details. Supposedly, real platinum is the justification for the absolutely insane price tag of this moisturizer. If this really contains any discernible amount of platinum, what a waste of a good metal. What you are supposed to mask believe, and undoubtedly there will be those who do believe it, is that applying aziatische platinum and la prairies Exclusive smart Crystals (now if that isnt new age mumbo jumbo lingo we dont know what is) are said to guard your. Next thing you know la prairie is going to be selling shares of the Brooklyn Bridge at its counters all over the world.

La prairie cellular eye cream Platinum Rare for Unisex


't heeter branden Op de landen Meldt den middagtijd; 't Windje, moê van 't zweven, heeft zich schuil begeven; En nog zwoegt de vlijt! 'weer verbaasde het Jos dat die verkoper dat zonder te meten kon zien. 'moeder zeit hij, 'waarom schreit gij, waarom greit gij op mijn lijk? "Had je nog familie?" vraagt hij vervolgens. 't dak beneden, deur de wanden, glazenloos, van latte en leem zie 'k getelde turven branden, doodsch, in 't deerlijk huisgeheem. 'Schat, ik ben thuis!'. "Freezer failure ends couple's hopes of life after death".

la prairie rare platinum cellular cream

' nee zegt de vrouw, ' ik heb gevraagd of dat de buurman het wilde doen, en dat wilde hij wel, maar dan moest ik een taart voor hem bakken, of met hem naar eczeem bed gaan.' 'en. 'En dan nu mijn rok' nog steeds gehoorzaamde hij zonder aarzelen. "Jean-paul guerlain fined for racist comment". 's Nachts komen adore er angsten. 't heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, naar Zijn vreeverbond, getoond.

'mag ik de baby zien'? "Bills seek to save dead sea". "Een parelduiker in de oeverloze zee van vergeten 19de-eeuwse predikantenpoëzie heeft enige strofen naar boven gehaald die terecht gerekend worden tot het beste wat in onze taal aan religieuze poëzie gemaakt. 'zoo was 't de moeder van uw kroost, die u, gelukkige, voor 't offer veler smarte, deed smaken, onvermengd, het reinst geluk van 't harte, des levens liefelijksten troost?' neen! ' wil je dan de volgende keer aan Sinterklaas vragen of hij er een achterlicht op zet?' vraagt de agent. 't kaafgat, omme- en scheefgetrokken, vallen gaat; en daar, deureen, liggen afgerolde brokken bruingebrand al, gruis en steen. ' als de man 's avonds weer thuis komt, doet het tuin hekje het weer prima.

La prairie official website us: Advanced skincare and


"Mijn god!" zegt de boer, "ze hebben je toch niet gestoken?" "nee, dat niet" zegt de hollander "maar de kalfjes zijn al zes keer komen drinken"! "Ik ben jezus zegt de man. "Dat is goed dokter" zegt paul. 't Mag niet van rál de ral de rál de ral. ' vroegen de vriendinnen, 'waarom moeten we wachten tot da manneke begint te huilen? 'je wandelt helemaal niet!

"Mijnheer zegt de voorzitter, "U moet nu een allerlaatste proef afleggen om aan te tonen dat u in alle omstandigheden welk bevel ook zult uitvoeren." "ok zegt de man. 'k stik, als ik maar even afdaal in mijn eigen ik! 'nu wij toch bezig zijn' zei jos, 'laat mij eens wat schoenen zien die goed bij dit pak staan.' de verkoper keek naar Jos zijn voeten en zei: 'maat 44 niet? "Ik passeerde een parking langs de autosnelweg waar een groep Hell's Angels hadden halt gehouden en bezig waren een paar vrouwen lastig te vallen. "Het ruime hemelrond, vertelt met blijde mond, gods eer en heerlijkheid!" middelbaar onderwijs het mooiste meisje van de klas verschikt onwennig bij haar schouder een bandje van haar bustehouder; ze draagt dat rare ding maar pas. " hoofdagent Een van mijn agenten heeft mij verteld dat u deze auto gestolen heeft en de eigenaar vermoord hebt" Oud vrouwtje de eigenaar vermoord? "Mijn vader zei hij dan tevreên. 'god zal u, als op adelaarsvleugelen, dragen.' maar ìk heb zitten zweten als een beest.

Cellular Cream Platinum Rare di la prairie

"Het spijt me zo zei ze, ik weet niet wat me overkwam. "Guerlain cosmetic empire heir convicted of racism". 'ja manneke' zegt de agent. 't kwam mij ook al in gedachten; Zulk Zweren heeft geen bon te wachten! " Zet die bak maar snel terug, goede we kunnen ons dat echt niet veroorloven, " zegt de vrouw. 't Is of de meid het woord niet tot mij richt. 's woensdags kan ik haar wel brengen.

la prairie rare platinum cellular cream

La prairie by la prairie: cellular serum platinum rare -/1OZ

" Wat denk je butter dat je doet? "Ik hou echt teveel van haar. 'je denkt helemaal niet aan iemand! "En zegt de vrouw wanneer ze zich uitkleedt, "wat denk je nu?" "Awel zegt de man, "ik vind dat ik er redelijk goed in geslaagd ben." Mop ontvangen van raymond (Mon) Vanobbergh. 'heb jij dat allemaal zelf gemaakt? "Er is iets verkeerd met mijn lul zegt hij. 'waarom wil.000 dollar uitgeven om haar per boot mee te nemen naar huis, terwijl het voor u toch heerlijk moet zijn te weten dat ze hier in het Beloofde heilige land kan begraven worden voor slechts 150 dollar?' de man antwoordde. 't Zag van schrik, zoo spierwit Als een laken, wen dit reeds een dag op het gras ligt te bleken. 't is lang geleden en voor den eten, 's middags, werd de zegen gevraagd van 'vader, die al 't leven voedt En die zo trouw 'ons spijzigt met het goed dat wíj wèl 'van Zijn milde hand verkregen'.

"De man antwoordde, "u zou de mensen geen vragen moeten stellen in een wachtkamer vol met vreemden, als het antwoord ze in verlegenheid kan brengen." de man liep naar buiten, wachtte een paar minuten en ging weer naar binnen. 'nu nog mijn bh' opnieuw met bevende lichaam handen deed hij wat hem gevraagd werd. 'toen was geluk nog gewoon'. "Ik ben een penisverlenger". "Dan krijg je nog geen ontbijt zegt zijn moeder. " daarvoor mag ik u dat niet verkopen " zegt de apotheker. ' de man denkt even na, krabt zich achter z'n oor en antwoordt : Tja.'s maandag's en 's woensdags kan ik haar wel brengen. 't Is maar een weet, we zeggen 't je maar even.

La prairie - beauty - selfridges Shop Online

"Aging as a process of accumulation of Misrepairs". " ik : "Een Auto." Agent : "Tuurlijk, maar welke merk? ' geïrriteerd wijst de man naar zijn voorhoofd en zegt: 'Staat hier soms elektricien? " de dichter ziet zich als instrument in Gods hand, hoe verroest en zoekgeraakt hij moge zijn. 'volgens mij heeft de auto aan de linkerkant enige schade opgelopen. ' de ik heeft niet veel met bergen, alleen in de uitdrukking: ergens online als een berg tegenop zien. "Dit is infaam roept hier iemand, "die ss-officier was een ander! "Geeft hun te eten" klonk zijn woord. "Ik heb vannacht geweldige sex gehad met een 18-jarige." Vertelt hij de priester.

La prairie rare platinum cellular cream
Rated 4/5 based on 822 reviews