Het gemiddelde gewicht van het vrouwtje is 560 gram en van het mannetje 440 gram. Gedrag: de bosuil is over het algemeen s nachts actief. Overdag roest de uil op een beschutte plaats, dicht tegen de stam gedrukt of in een holte van een boom of een gebouw. De bosuil zit in het voorjaar graag in de zon. Wordt hij overdag door zangvogels ontdekt, dan is het gedaan met zijn rust. De vogels vliegen alarmerend over hem heen.

europese egel met opvallende donkere lengtestrepen en lichtere dwarsstrepen. Het mannetje is meestal iets kleiner dan het vrouwtje (resp. 40 en 42 cm). Het gewicht schommelt in de loop van het jaar tussen 300 en 800 gram.

De gemiddelde grootte van het territorium is 20-30. Voedsel: de trillende bosuil jaagt veel vanaf een vaste zitplaats, vanwaar hij een goed overzicht heeft over het terrein. Het menu van de bosuil is zeer gevarieerd en bestaat uit kleine zoogdieren, vogels, kikkers, padden, wormen, slakken en insecten. Geluid: door de bossen klinkt het geluid van de bosuil luid en ver. Het gehele jaar kan de roep worden gehoord, maar vooral in de herfst en in het voorjaar. In de herfst bakent het mannetje zijn territorium reeds af door zich luid te laten horen. Het is het bekendste geluid: oeoeh-oe. Het vrouwtje reageert daarop met een kuwiet. Lengte: 37 tot. Herkenning: Opvallend is de grote ronde life kop zonder oorpluimen en zijn gedrongen lichaam. De ogen zijn groot en donkerbruin.

europese egel

De egel - egelbescherming Nederland


Wetenschappelijke naam: Strix Aluco, orde: Uilen (Strigiformes familie: Uilen (Strigidae rode lijst: nee, door zijn grote aanpassingsvermogen, zowel qua voedsel- als broedplaatskeuze, is de bosuil niet bedreigd. Ondanks het hoge aantal verkeersslachtoffers neemt de bosuil in aantal toe en vindt er uitbreiding naar het noorden plaats. Bij gebrek aan natuurlijke broedholtes kunnen in geschikte gebieden nestkasten worden opgehangen. Voorkomen: Algemene standvogel, de bosuil komt vooral voor in loofbossen en gemengde bossen met een laser goede ondergroei en met open vette gedeelten. Maar hij komt ook voor in open parkachtige landschappen, kerkhoven, parken (Amsterdamse bos) en zelfs in oude boomsingels. Een voorwaarde is dat er voldoende broedmogelijkheden aanwezig zijn. Bij het ontbreken van holle bomen wordt gebroed in oude nesten, nestkasten en in gebouwen.

Oost-, europese egel - wikipedia


Is called the nine-banded armadillo (Dasypus novemcinctus. Barracuda fish the barracuda is any of about 20 species of predatory fishes of the family sphyraenidae (order perciformes). Barracudas are usually found in warm, tropical regions; some also in more temperate areas. Bat detectors seeing in the dark. Bats chiroptera, "hand wing alludes to the great elongation of the fingers that support the flying membrane. Among mammals, bats are unique in that they have true powers of flight; other mammals, such as flying squirrels, volplane or glide, always from a higher to a lower elevation. Bee eyes find out how honey bees see the world.

europese egel

Arachnology home page the study of arachnids (spiders, scorpions and their relatives adore acari, amblypygi, araneae, opiliones, palpigradi, pseudoscorpiones, ricinulei, schizomida, scorpiones, solifugae, uropygi (thelyphonida). Arctic geese Arctic goose. Armadillo pictures, geographical information, anatomical images, and ecology of all known armadillo species, nine-banded Armadillos, tegen giant Armadillo, hairy Armadillos, six-banded Armadillo, pink fairy Armadillos, Three-banded Armadillos, naked-tailed Armadillos, pichi. Armadillo giant Armadillo, priodontes giganteus. Armadillo The beautiful armadillo, dasypus bellus. Armadillo nine-banded Armadillo, dasypus novemcinctus. Asian golden cat found throughout south East Asia including the malay peninsula and Sumatra.

Asiatic cat Thai cat. Armadillos The biogeography of the nine-banded Armadillo (Dasypus novemcinctus). Armadillos Originally native to south America, armadillo colonization in the. Seems to have taken place only within the last 150 years. The armadillo found in the.

West-, europese adel » Genealogie online

Ants: Australian ants online. Ants: Japanese ants Japanese ant color image database. Apes: African primates at home photos, audio, and information about wild monkeys and apes. Apes: Great Ape distribution of the world. Apes: the great apes hoofdhuid the impact of infrastructural development on bonobo, chimpanzee and gorilla habitats, the impact of infrastructural development on orangutan habitats in south-east Asia, pdf file. Apicomplexa the apicomplexa are a monophyletic group composed almost entirely of parasitic (ie, no free-living) species. Apicomplexa, along with ciliates and dinoflagellates, form a higher order group known as Alveolata.

europese egel

Oost-, europese egel : definition of Oost-, europese egel and synonyms

Anaconda the name "Anaconda" comes from the Indian language, sinhalese, which originally probably referred to the reticulated python. Anaconda largest-known snake in the world. Ant base access to all the ant species of the world, one of the ecologically most important groups of animals worldwide. Antcam with not one but two live camearas, where you can see as well as learn about ants. Ant colony facts, photomicrographs and photos of ants. Anteater wild giant anteaters live in grasslands, deciduous forests and rain forests of south and Central America. Antelope overview bushbuck, duiker, eland, impala, klipspringer, kudo, hartebeest, lechwe, oribi, puku, reedbuck, roan, sable antelope. Ants lotion ants are members of the family of social insects meaning that they live in organized colonies. Ants make up the family of Formicidae of the order Hymenoptera (myrmecology: scientific study of ants).

Albatross laysan Albatross - diomedea immutabilis. Albatrosses diomedea epomophora, diomedea melanophris, diomedea chrysostoma, diomedea chlororhychos. Alligators and crocodiles - quick reference sheet. Alligators: Gator hole dedicated to the American alligator, an often maligned and generally misunderstood resident of the southeastern United States. Alligator mississipiensis alligators are remnants of a prehistoric era. When dinosaurs became extinct, these modern day contemporaries of dinosaurs continued to flourish and have survived their prehistoric relatives into the 20th century. Alpaca alpacas are a domesticated member of the camel (camelid) family. The camelid family also beans includes llamas, guanacos, and vicunas from south America, and the bactrian and Dromedary camels from Asia and Africa. Alveolata alveolata is a high-order group of eukarya.

Europese, egel, powerPoint Presentation - id:3682379

Aardvark aardvark (Orycteropus afer) is a medium-sized mammal native to Africa. Aardvark aardvark (Orycteropus afer aardvark (Earth pig, Ant bear). Aardvark biology of the aardvark (Orycteropus afer pdf file. Actinopterygii brilliant, spiny, and poisonous lionfish is just one of the world's 20,000 living species of actinopterygians. African golden cat is a medium sized cat and can grow to 90cm in body length and weigh up to 18kg. African golden cat about twice the size of a domestic cat, the African golden cat is very variable in coloration. There are two colour phases: chestnut-red/fawn and silvery/dark slate-grey, of which the grey phase is often called the silver cat. Albatross the wandering albatross (Diomedea exulans Linnaeus) is perhaps the world's most spectacular seabird, and its wing span of three metres makes it bronzer the largest of all albatross species.

Europese egel
Rated 4/5 based on 822 reviews